O 269

2. Októbra 2012 pri príležitosti Svetového Dňa Poľnohospodárskych Zvierat na Rabínskom námestí v Tel Avive v Izraeli aktivisti za práva zvierat predviedli symbolický akt solidarity a empatie voči zvieratám zneužívaným a vykorisťovaným pod nadvládou ľudí – nechali sa označiť horúcim železom s číslom 269, ktoré na sebe nosilo anonymné teľa z veľkochovu. Tak ako milióny pred ním, aj ono bolo len očíslovaným produktom v živočíšnej výrobe. Býka sa neskôr podarilo zachrániť, čo ešte viac podčiarklo ideu hnutia 269 for Life.


Z Izraela sa táto myšlienka druhovej rovnosti, empatie a súcitu rozšírila po celom svete – do Holandska, Francúzska, Českej republiky, ale aj Juhoafrickej republiky a do mnohých iných krajín, dnes už aj na Slovensko. Hnutia sa zameriavajú na kampane za práva zvierat, protesty, verejné značkovanie ľudí – či už železom alebo tetovaním – akcie na odhalenie reality živočíšnych veľkochovov v kontexte svojich krajín i synchronizované virtuálne kampane s cieľom zmeniť všeobecné povedomie spoločnosti o zvieratách a dosahu človeka na ne.

„Všetci sme 269“ a „Osloboďme 269“ sú hlavné myšlienky hnutia za absolútne oslobodenie zvierat. Každý môže byť degradovaný na číslo a produkt, všetci sme cítiace bytosti, bez ohľadu na živočíšny druh. 269 považuje vegánstvo za jediný etický a ekologicky udržateľný životný štýl.